2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

ให้บริการมากกว่า 50 ประเทศ
ใน 5 ทวีป มากกว่า 25 ปี!

หน่วยรับรอง - สหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับเรา


GCL International ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองมาตราฐานสากล มากกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป มากว่า 25 ปี

เราได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ Food Safety System Certification (FSSC)

โดยในปี 2019 เป็นก้าวสำคัญของ GCL International เนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของเรา

บริการของเรา


การรับรองผลิตภัณฑ์

รับรองระบบการบริหารจัดการ

การทวนสอบ

การฝึกอบรม

ทำไมต้องเลือกเรา ?


ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง

มีการบริการอย่างครบวงจร

คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย

ให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่เป็นปัจจุบัน

Product Certification

การรับรองผลิตภัณฑ์

GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)

ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)

RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS)

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)

CONTENT CLAIM STANDARD(CCS)

Management System Certification

การรับรองระบบการบริหารจัดการ

ISO 9001 – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 45001 – HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 22000 – FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

FSSC 22000 – FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

ISO 27001 – INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

GMP – GOOD MANUFACTURING PRACTICE

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

C-TPAT – CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

Audit

การตรวจสอบ

C-TPAT Security Audit

Worldwide Responsible Accredited​ Production (WRAP)

SMETA

Verification

การทวนสอบ

HIGG INDEX

SOCIAL AND LABOR CONVERGENCE (SLCP)