2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การทวนสอบ

HIGG INDEX

Higg Index คือเครื่องมือการประเมินตนเองที่ได้รับการพัฒนาโดย Sustainable Apparel Coalition (SAC) ซึ่งช่วยให้แบรนด์ ผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบการโรงงานทุกขนาด ให้ทำการวัดผลและให้คะแนนผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

SOCIAL AND LABOR CONVERGENCE (SLCP)

SLCP เป็นโปรแกรมที่มีเป้าหมายในการรวบรวมมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อหาทางออกที่มีประสิทธิภาพ ปรับขนาดได้ และยั่งยืน สำหรับการตรวจสอบทางด้านสังคม