2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

SMETA

ข้อแตกต่างระหว่าง SMETA 2-pillar & 4-pillar​

SMETA 4-pillar (เสาหลัก) ของ SMETA จะมีทั้งหมด 4 เสา ​

ประกอบไปด้วย​

 1. มาตรฐานแรงงาน​
 2. สุขภาพและความปลอดภัย​
 3. สิ่งแวดล้อม​
 4. จริยธรรมทางธุรกิจ​

โดยหากเป็น SMETA 2-pillar จะประกอบไปด้วย 2 เสาแรกเท่านั้น ​

 1. มาตรฐานแรงงาน​
 2. สุขภาพและความปลอดภัย+สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย​

ข้อกำหนด SMETA :​

 1. อิสระในการจ้างแรงงาน​
 2. การจัดตั้งสมาคมและเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ​
 3. ความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยในสถานที่ทำงาน ​
 4. การไม่ใช้แรงงานเด็ก ​
 5. การจ่ายค่าจ้างค่าแรงและสวัสดิการ ​
 6. ชั่วโมงการทำงาน ​
 7. การไม่เลือกปฏิบัติ ​
 8. การจ้างงานอย่างถูกต้อง ​
 9. การไม่ข่มขู่คุกคาม – บทลงโทษ & การร้องเรียน ​
 10. สิ่งแวดล้อม​

​สนใจตรวจสอบ SMETA 2-pillar/4-pillar?​

ติดต่อเรา