2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

ติดต่อเรา

GCL International (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่ 2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 235 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Tel : +66 (0) 62 321 0555

Email : thailand@gcl-intl.com


International Head Quarter

GCL International Ltd

Level 1, Devonshire House | One Mayfair Place | London | W1J 8AJ | United Kingdom

Tel : +44 (0) 845 548 9001

Fax : +44 (0) 845 548 9004

Email : info@gcl-intl.com

Website : www.gcl.uk