2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การตรวจสอบ

C-TPAT Security Audit

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ C-TPAT ทั้ง 12 หัวข้อ New Minimum Security Criteria (MSC)​ วิสัยทัศน์และหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Security Vision & Responsibility)​ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)​ การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business Partner Security)​ ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Cybersecurity)​ ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Conveyance and Instruments of International Traffic Security)​ ความปลอดภัยของซีล (Seal Security)​ ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedural Security)​ ความปลอดภัยด้านการเกษตร (Agricultural Security)​ การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access controls)​ ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)​ ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security)​ การฝึกอบรมและการสร้างสำนึก (Education, Training and Awareness)​ สนใจตรวจสอบ C-TPAT?​ ติดต่อเรา  โทร: +66 (0) 62 321 0555​  อีเมล: thailand@gcl-intl.com​  เว็บไซต์: www.wordpress-952360-3317643.cloudwaysapps.com​

Worldwide Responsible Accredited​ Production (WRAP)

สนใจตรวจสอบ WRAP?​ ติดต่อเรา​  โทร: +66 (0) 62 321 0555​  อีเมล: thailand@gcl-intl.com​  เว็บไซต์: www.wordpress-952360-3317643.cloudwaysapps.com

SMETA

ข้อแตกต่างระหว่าง SMETA 2-pillar & 4-pillar​ SMETA 4-pillar (เสาหลัก) ของ SMETA จะมีทั้งหมด 4 เสา ​ ประกอบไปด้วย​ มาตรฐานแรงงาน​ สุขภาพและความปลอดภัย​ สิ่งแวดล้อม​ จริยธรรมทางธุรกิจ​ โดยหากเป็น SMETA 2-pillar จะประกอบไปด้วย 2 เสาแรกเท่านั้น ​ มาตรฐานแรงงาน​ สุขภาพและความปลอดภัย+สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย​ ข้อกำหนด SMETA :​ อิสระในการจ้างแรงงาน​ การจัดตั้งสมาคมและเข้าร่วมเจรจาโดยอิสระ​ ความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยในสถานที่ทำงาน ​ การไม่ใช้แรงงานเด็ก ​ การจ่ายค่าจ้างค่าแรงและสวัสดิการ ​ ชั่วโมงการทำงาน ​ การไม่เลือกปฏิบัติ ​ การจ้างงานอย่างถูกต้อง ​ การไม่ข่มขู่คุกคาม – บทลงโทษ & การร้องเรียน ​ สิ่งแวดล้อม​ ​สนใจตรวจสอบ SMETA 2-pillar/4-pillar?​ ติดต่อเรา  โทร: +66 (0) 62 321 0555​  อีเมล: thailand@gcl-intl.com​  เว็บไซต์: www.wordpress-952360-3317643.cloudwaysapps.com​