2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT) TRAINING

 รู้ให้รอบ…ก่อนส่งออกสินค้าไปอเมริกา ​เรื่องยากๆ…ก็อธิบายให้ง่ายได้ กับ “GCL International – Thailand”​ คุณจะพบกับข้อกำหนดใหม่ของ C-TPAT (Minimum Security Criteria ทั้ง 12 หัวข้อ​ ออกแบบเนื้อหาการอบรมเป็นพิเศษ ให้เนื้อหาที่ดูเยอะดูยาก น่าสนุกมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น​ อบรมเสร็จ เริ่มวางแผนการตรวจต่อได้เลย!​ นำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการต่อยอด เพื่อตรวจข้อกำหนด SCAN และข้อกำหนดลูกค้าอื่นๆ ได้​ อบรมโดยผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจจริง​ มีใบประกาศนียบัตรให้ “ทุกท่าน” หลังจบการอบรม​

​เนื้อหาการอบรม​

1)    เรียนรู้ข้อกำหนดเบื้องต้นของ C-TPAT ทั้ง 12 หัวข้อ New Minimum Security Criteria (MSC)​

 1. วิสัยทัศน์และหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Security Vision & Responsibility)​
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)​
 3. การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business Partner Security)​
 4. ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Cybersecurity)​
 5. ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Conveyance and Instruments of International Traffic Security)​
 6. ความปลอดภัยของซีล (Seal Security)​
 7. ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedural Security)​
 8. ความปลอดภัยด้านการเกษตร (Agricultural Security)​
 9. การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access controls)​
 10. ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)​
 11. ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security)​
 12. การฝึกอบรมและการสร้างสำนึก (Education, Training and Awareness)​

2)    สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมในการตรวจ C-TPAT​