2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

หน่วยงานที่รับรองเรา

UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE

GCL International Ltd is accredited for ISO/IEC 17021, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001

UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE

GCL International Ltd is accredited by UKAS.

IOAS ACCREDITATION

GCL International Ltd is accredited for ISO/IEC 17065, Global Organic Textile Standard (GOTS) and Textile Exchange (CCS, OCS, RCS, GRS)

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

GCL International Ltd is accredited for FSSC 22000

HIGG INDEX

GCL International Ltd is a Higg Index 3rd Party Verifier

SOCIAL & LABOR CONVERGENCE (SLCP)

Social & Labor Convergence (SLCP)

INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM

As a full member of the International Accreditation Forum, and a signatory to its Multilateral Recognition Agreement (MLA), UKAS and IOAS is recognised by other IAF members as providing an equivalent level of accreditation services enabling the certificates of GCL International Ltd to be recognised globally.

FEDERATION OF CERTIFICATION BODIES

Federation of Certification Bodies

ASSOCIATION OF BRITISH CERTIFICATION BODIES

Association of British Certification Bodies

APSCA

Association of Professional Social Compliance Auditors – APSCATM – Provisonal Member